Image

Pasara Božjan

Božjan je pasara duga 6,6 i široka 2,2 metra. Sagrađena je u malinskarskom škveru 1936. godine za vlasnika Božidara Karabajića koji je barku između ostaloga koristio i za prijevoz turista po malinskarskoj vali.

Božjan spada među veće barke sagrađene u malinskarskomu škveru. Konstrukcijski dijelovi napravljeni su od dubašljanske hrastovine, a madiri (oplata) su od smrekovine. Pogonjena je veslima, oglavnim jedrom i flokom.

Općina Malinska - Dubašnica prepoznala je vrijednost ove tradicijske barke i otkupila je od obitelji Karabajić. Barka je obnovljena u istom Lolićevom škveru u kojem je i sagrađena, od ruke Franka Kraljića, pete generacije “meštri”.

Danas je Božjan dio stalnog vanjskog postava Interpretacijskoga centra maritimne baštine DUBoak i koristi se za pokazna jedrenja, regate i smotre tradicijskih barki diljem Jadrana.

Saznaj više
Image

Pasara MK 73

Pasara MK 73 u vlasništvu je Klaudije Koči, a sagrađena je 1985. godine u malinskarskom škveru, rukom meštra Frana Kraljića. Duga je 4,1 metara, široka 1,61 metar, te spada u skupinu manjih otvorenih pasara. To je klasična malinskarska pasara, karakteristične blage incervadure (uzdužne zakrivljenosti palube), s provenom aštom nagnutom prema naprijed.

Svi konstrukcijski dijelovi napravljeni su od dubašljanske hrastovine, dok su madiri od smrekovine. Obnovljena barka MK 73 dio je stalnoga vanjskoga postava Interpretacijskog centra maritimne baštine DUBoak i koristi se za pokazna jedrenja, regate i smotre tradicijskih barki diljem Jadrana.

Saznaj više
Image

Pasara MK 34 Iva

Pasara MK 34 je klasična malinskarska pasara duga 4,4 metra i široka 1,65 metara. Ovu je barku sagradio meštar Ive Kosić – Bučul u selu Vantačić. Barka je u vlasništvu Tonija Kraljića.

To je klasična malinskarska pasara, karakteristične blage incervadure (uzdužne zakrivljenosti palube), s provenom aštom nagnutom prema naprijed.

Svi konstrukcijski dijelovi napravljeni su od dubašljanske hrastovine, dok su madiri od smrekovine. Osim što je služila za osobne potrebe, ova je barka bila i važan dio dubašljanske kupališne tradicije budući da su se njome godinama postavljale signalne bovice za osiguranje plaža.

Obnovljena barka MK 34 dio je stalnog vanjskog postava Interpretacijskog centra maritimne baštine DUBoak i koristi se za pokazna jedrenja, regate i smotre tradicijskih barki diljem Jadrana.

Saznaj više
Image

GAJETA ZORA

Drvena gajeta „Zora” duljine je 6,50 m, a najveće širine 2,1 m. Izrađena je 1955. godine na Korčuli, te je služila za prijevoz namirnica i opskrbu imanja na otoku Šipanu. U vlasništvu je Željke Fuček. Temeljito je obnovljena 2021. godine, te od tada čini dio vanjskog postava Intepretacijskog centra maritimne baštine DUBoak.

Danas barka služi za pokazna jedrenja i poludnevne izlete. Njome se posada Interpretacijskog centra DUBoak predstavila na festivalu "Tjedan zaljeva Morbihan" koji se održao u navedenom zaljevu na sjeverozapadu Francuske od 15. - 21. svibnja 2023. godine.

Sve barke obnovljene su u malinskarskom škveru, sredstvima iz projekta „Zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine“ – ARCA ADRIATICA, programa prekogranične suradnje INTERREG Hrvatska-Italija.

Saznaj više
Image

Lanterna

Malinskarska lanterna je najstarije lučko svjetlo službeno postavljeno na otoku Krku!

Prvi je put zasvijetlila 1871. godine i bila je vidljiva iz udaljenosti od čak 5 nautičkih milja. Upravo to svjetlo i zidani mul učinili su Malinsku dobrom lukom u koju su vrlo brzo počeli zalaziti parobrodi, tako da je Malinska već 1873. godine jedna od luka na stalnoj parobrodarskoj liniji Rijeka – Kotor.

Saznaj više
Image

Škver

Povijesni kontinuitet brodogradnje danas svjedoči škver obitelji Kraljić. Malinska je jedno od posljednjih mjesta na Kvarneru koje još uvijek ima operativni škver, malo obiteljsko brodogradilište u kojem se i danas izrađuju barke istih linija već gotovo 150 godina. Iz malinskarskog škvera je isplovilo na stotine kajića, uglavnom guca i pasara. Među njima, vjerojatno su najbrojnije one koje su bile duge 3,8 metara, sve redom skrojene po šȅstu koji se sada čuva u postavu Interpretacijskoga centra maritimne baštine DUBoak.

Saznaj više

Posjeti nas i postani dio priče
o neraskidivoj vezi čovjeka, duba i broda.