Image

Pasara Božjan

Božjan je pasara duga 6,6 i široka 2,2 metra. Sagrađen je u malinskarskom škveru 1936. godine za vlasnika Božidara Karabajića koji je barku između ostaloga koristio i za prijevoz turista na izlete po malinskarskoj vali.

Božjan spada među veće barke koje su sagrađene u malinskarskomu škveru, Konstrukcijski dijelovi napravljeni su od dubašljanske hrastovine, a madiri (oplata) su od smrekovine. Pogonjena je veslima i oglavnim jedrom i flokom.

Općina Malinska Dubašnica je prepoznala vrijednost ove tradicijske barke i otkupila je od obitelji Karabaić. Barka je obnovljena u onom istom, Lolićevu škveru u kojem je i sagrađena, od ruke Franka Kraljića pete generacije meštri.

Danas je Božjan dio stalnoga vanjskoga postava Interpretacijskoga centra maritimne baštine DUBoak i koristi se za pokazna jedrenja, i sudjeluje na regatama i smotrama tradicijskih barki diljem Jadrana.

Saznaj više
Image

Pasara MK 73

Pasara MK 73 je u vlasništvu Klaudije Koči, a sagrađena je 1985. godine u malinskarskomu škvaru, rukom meštra Frana Kraljića. Duga je 4,1 metar, a široka 1,61 metar i kao takva spada u skupinu manjih otvorenih pasara. Po svemu to je klasična malinskarska pasara, karakteristične blage incervadure (uzdužna zakrivljenost palube), s provenom aštom nagnutom prema naprijed.

Svi konstrukcijski dijelovi napravljeni su od dubašljanske hrastovine, dok su madiri od smrekovine.

Obnovljena barka MK 73 dio je stalnoga vanjskoga postava Interpretacijskoga centra maritimne baštine DUBoak i koristi se za pokazna jedrenja, i sudjeluje na regatama i smotrama tradicijskih barki diljem Jadrana.

Saznaj više
Image

Pasara MK 34 Iva

Pasara MK 34 je klasična malinskarska pasara duga 4,4 metra i široka 1,65 metara. Ovu je barku sagradio meštar Ive Kosić – Bučul u selu Vantačić. Barka je sada u vlasništvu Tonija Kraljića.

Po svemu to je klasična malinskarska pasara, karakteristične blage incervadure (uzdužna zakrivljenost palube), s provenom aštom nagnutom prema naprijed.

Svi konstrukcijski dijelovi napravljeni su od dubašljanske hrastovine, dok su madiri od smrekovine. Osim što je služila za sobne potrebe, ova je barka bila i važan dio dubašljanske kupališne tradicije budući da su se njome godinama postavljale signalne bovice za osiguranje plaža.

Obnovljena barka MK 34 dio je stalnoga vanjskoga postava Interpretacijskoga centra maritimne baštine DUBoak i koristi se za pokazna jedrenja, i sudjeluje na regatama i smotrama tradicijskih barki diljem Jadrana.

Sve ove barke obnovljene su u malinskarskom škveru, sredstvima iz projekta „zaštita, promocija i turostička valorizacija jadranske pomorske baštine“ – ARCA ADRIATICA, programa prekogranične suradnje INTERREG Hrvatska-Italija.

Saznaj više
Image

Lanterna

Malinskarska lanterna je najstarije lučko svjetlo službeno postavljeno na otoku Krku!

Prvi je put zasvijetlila 1871. godine i bila je vidljiva iz udaljenosti od čak 5 nautičkih milja! Upravo to svjetlo i zidani mul učinili su Malinsku dobrom lukom u koju su vrlo brzo počeli zalaziti parobrodi, tako da je Malinska već 1873. godine jedna od luka na stalnoj parobrodarskoj liniji Rijeka – Kotor.

Saznaj više
Image

Škver

Brodogradnja u Dubašnici ima korijene duge gotovo tri tisućljeća! Malinska je jedno od posljednjih mjesta na Kvarneru koje još uvijek ima operativni škver, malo obiteljsko brodogradilište u kojem se i danas izrađuju barke istih linija, na istom mjestu, već gotovo 150 godina. Iz malinskarskoga škvera u tom je periodu isplovilo na stotine kajića, uglavnom su to bili guci i pasare.

Među njima vjerojatno su najbrojnije one koje su bile duge 3,8 metara, sve redom skrojene po ovom šestu koji se sada čuva u postavu Interpretacijskoga centra maritimne baštine DUBoak.

Saznaj više

Posjeti nas i postani dio priče
o neraskidivoj vezi čovjeka, duba i broda.