U posjet DUBoaku i dubašljanskim drmunima došli su studenti i profesori Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Mendelova Sveučilišta u Brnu, Republika Češka

Studenti Mendelova Sveučilišta iz Brna kroz terensku nastavu istražili jedinstvene ekosustave zapadnog dijela otoka Krka u sklopu međunarodne razmjene sa Sveučilištem u Zagrebu

Dio terenske nastave u sklopu redovite međunarodne razmjene studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Brnu, već drugu godinu zaredom studenti su odradili upravo na zapadnom dijelu otoka Krka, kako bi upoznali submediteransku šumu hrasta medunca, te eumediteransku šumu hrasta crnike (uvala Valbiska). Češki studenti su osim Malinske, tokom višednevnog boravka u Hrvatskoj posjetili NPŠO Zalesina i NPŠO Lipovljani gdje su se upoznali sa lovnim gospodarenjem u Hrvatskoj i nizinskim šumama hrasta lužnjaka. 

Ovakvi studijski posjeti, interes inozemnih stručnjaka i budući planovi za provedbu zajedničkih projekata, pokazuju važnost i jedinstvenost drmuna u širem europskom kontekstu. Primjeri ekosustava otpornih na klimatske promjene, koji su stoljećima ostali nepromijenjeni zahvaljujući specifičnom načinu gospodarenja danas su vrlo rijetki, te možemo biti sretni što se neki od najočuvanijih nalaze upravo na području naše Općine. Goste smo informirali o Interreg projektu Foresist u kojem smo jedan od partnera, a koji ima za cilj istražiti, vrednovati i očuvati šumske i poljoprivredne ekosustave na području Općina Malinska-Dubašnica i Dobreća u Hrvatskoj, te Krasa u Sloveniji.

Sjeverozapad otoka Krka jedan je od rijetkih primjera intenzivnog korištenja šume na tradicionalan i održiv način, što je u konačnici i očuvalo šume i pozitivno utjecalo na bioraznolikost cijelog područja. DUBoak interpretacijskim šetnjama drmunom ukazuje na kulturno-povijesni i biološki značaj drmuna i šuma Dubašnice kako bi se isti očuvali za buduće generacije.