U posjet DUBoaku i dubašljanskim drmunima došli su studenti i profesori Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Mendelova Sveučilišta u Brnu, Republika Češka

Ovakvi studijski posjeti, interes inozemnih stručnjaka i budući planovi za provedbu zajedničkih projekata, pokazuju važnost i jedinstvenost drmuna u širem europskom kontekstu.

Read More